ΝΑΙ,
είμαι άνω των 18

 

 

YES,
I am of legal drinking age

ΟΧΙ,
δεν είμαι άνω των 18

 

 

NO,
I’m not of legal drinking age

DELPHI BEER - ELIXI S.A. © 2013. All rights reserved